Image

Image
Kalite

Kalite

Kalite anlayışımızı her şeyin üstünde tutar, sahip olduğumuz kalite standartlarını daima korumaya çalışırken her zaman daha iyisi için çalışırız…

Çevre ve Doğa

Çevre ve Doğa

Doğayı tehdit edecek her türlü olumsuz sanayi üretiminden uzak durarak mevcut ülke yasalarına uygun, çevre ve doğa ile dost üretim yapıyor ve bu ilkemizi daima destekliyoruz.
Bunun yanında, kirliliği önlemeyi ve atık azaltmayı kendi süreçlerimize entegre ederek çıktılarımızın doğaya geri kazanılması için çalışıyor, hammadde seçiminde çevre dostu ve insan sağlığını tehdit etmeyecek ürünlerin kullanılmasını sağlıyoruz.

İnsan Kaynakları ve İş Güvenliği

İnsan Kaynakları ve İş Güvenliği

Tekstil sektörünün dinamiklerini analiz ederek çalışan gücümüzü en etkin şekilde yönetmeye çalışıyor, Çalışanlarımızın refah ve mutluluğunu gözeterek kişisel yeteneklerini geliştirmeye yönelik tüm adımlarını destekliyoruz.


İş sağlığı ve güvenliği konusunda profesyonel firmalardan alınan destekler sayesinde çalışanlarımızı ve şirketimizi en etkili şekilde yönlendiriyor ve iş kazalarına neden olabilecek tehlikeleri belirleyerek ilgili riskleri yönetiyoruz. Ayrıca çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği kuralları ve uygulamaları konusunda uygun beceri ve yetkinlikleri kazanmalarına katkıda bulunuyoruz.

Üretim

Üretim

Değişime açığız.

Yeni fikirlere ve teknolojileri takip ederek müşterilerimize her zaman en iyisini sunabilmek için üretimden sevkiyata, fayda sağlayan tüm yenilikçi adımlara önem veriyoruz…

Enerji

Enerji

Enerji ve suyun israfından kaçınıyor, makine seçiminde enerji tasarrufu sağlayacak ekipmanları tercih ediyoruz.

Şirket çalışanlarını enerji tasarrufu konusunda duyarlı olmaları konusunda yönlendiriyor, enerji etüdleri ile mevcut enerji kaynaklarının en verimli şekilde takip edilmesi ve sürdürülebilir kalkınma için enerji yönetim sistemi oluşturuyoruz...